ส่อง Health Tech กับการบริการด้านสาธารณสุขทั่วโลก I TNN Startup I 02-12-64

ส่อง Health Tech กับการบริการด้านสาธารณสุขทั่วโลก จากวิกฤตโรคโควิด-19 ที่เกิดขึ้นในปี 2020 เป็นตัวเร่งให้คนทั่วโลกต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิต มาเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีมากขึ้น และต้องคำนึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยเพิ่มขึ้นด้วย ทำให้สร้างโอกาสให้กับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทางการแพทย์และสุขภาพ หรือที่เราเรียกว่า Health Tech #Health Tech #สาธารณสุข #โควิด #สุขภาพ ช่องทางติดตามสถานีข่าว TNN ช่อง16 Line @TNNONLINE หรือคลิก ทันโลก ทันเศรษฐกิจ ทันทุกความจริง กับ … Read More

Create a News, Blog, Health, Tech Related Website With Varient PHP Script & User Reward System

In this video, I have shared how to create a news, magazine, blog, health, tech, blogging website with Varient Php Script. User and admin can earn money with varient reward … Read More

5 Outrageously Futuristic Tech Startups at CES 2022

CES 2022 gives us a look into the future of Tech, and these 5 startups caught my eye as being especially revolutionary, futuristic, and actually useful. On2Cook: Wheel . me: … Read More